Privacy Policy

Privacy Statement:
Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we binnen boilerservice over u, als onze cliënt, verzamelen en hoe we deze verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: NAW gegevens, geslacht, telefoonnummer, bankrekeningnummer, email, geboortedatum, BTW nummer (indien zakelijk) en uw IP-adres.

Bezoekt u wel eens onze website?
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk gebruikt met een maximum van één jaar.

Contactformulier
Op onze contactpagina is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw Naam, Emailadres en Telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.

Cookies:
Boilerservice gebruikt cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website van Boilerservice niet goed functioneren.
 

Google analytics
Als u de website van Boilerservice bezoekt, doet u dat anoniem. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Wel wordt via de website een cookie geplaatst van Google als onderdeel van de Analytics dienst. boilerservice gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. boilerservice heeft geen toestemming verleend aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Informatie verkregen uit Google Analytics wordt conform Google 26 maanden bewaard.

Social media
Boilerservice beschikt over een Facebook, Instagram en LinkedIn account waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze vrienden. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd. Na het plaatsen van een foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. boilerservice zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen zijn gedeeld vallen buiten onze invloedsfeer.

Hoe gaat boilerservice om met mijn persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Dit besteden wij uit aan een externe, NEN 7510 gekwalificeerde partij. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.

Met leveranciers delen we uw naam, adres en geboortedatum. We gebruiken die informatie om een geleverde order aan u als cliënt te kunnen koppelen en direct te laten bezorgen.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Welke privacy rechten heeft u?

  • - U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  • - U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.
  • - U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar
info@boilerservice.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?
Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u via de mail contact opnemen met ons kantoor: info@boilerservice.nl Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze functionaris gegevensbescherming, per mail naar info@boilerservice.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. Kijk ook op onze website voor onze klachtenprocedure.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Boilerservice is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen boilerservice is er een werkaam persoon tevens aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens
Boilerservice & Trading
Van Marwijk Kooystraat 11
1114 AG Amsterdam-Duivendrecht